معرفی

مشخصات فردی

حمیدرضا قاسمی منفرد راد

نام - نام خانوادگی : حمیدرضا   قاسمی منفرد راد

پست الکترونیکی : h.m.ghasemi@gmail.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مکانیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : ایالتی کارولینای شمالی - آمریکا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مواد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : ویرجینیا تک (Virginia Tech) - آمریکا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی علم مواد
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : ویرجینیا تک (Virginia Tech) - آمریکا

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مواد

محل خدمت : تهران جنوب- تحصیلات نکمیلی

مرتبه علمی : استاد

پایه : ۲۲

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1373-07-01

حمیدرضا قاسمی منفرد راد
حمیدرضا قاسمی منفرد راد

محل خدمت :
    تهران جنوب- تحصیلات نکمیلی
مرتبه علمی :
    استاد
^